UE46ES6800 SAMYGO

This forum is for information related with E series hardware.

marcinmarzena
SamyGO Project Donor
Posts: 2
Joined: Fri Mar 13, 2015 7:24 am

UE46ES6800 SAMYGO

Post by marcinmarzena »

HOW TO INSTALL SAMYGO WELCOME ON TV UE46ES6800 unknown fluent ENGLISH PLEASE HELP
T-MST10PDECU-204.1
T-MST10PDEUS-1002
E-MANUAL:XTDVBEUE-1047


WITAM JAK ZAINSTALOWA? SAMYGO NA TV UE46ES6800 NIEZNAM BIEGLE ANGIELSKIEGO PROSZE O POMOC

grisza67
Posts: 1
Joined: Tue Mar 31, 2015 2:09 pm

Re: UE46ES6800 SAMYGO

Post by grisza67 »

nstalacja Samygo (wgrywanie roota) dla TV serii ES.

1. Je?li nie masz to zainstaluj widget Skype.
2. Uruchom Skype zaloguj si? i oznacz obowi?zkowo:
- Zaloguj mnie przy uruchomieniu Skype
- Zarejestruj mnie po w??czeniu TV
Ta ostatnia opcja jest najwa?niejsza by dzia?a? autostart, a bez pierwszej jej nie oznaczysz.
3. Pobierz ten plik http://tinyurl.com/SamyGO/InstallSamygo.rar i nast?pnie rozpakuj go na pendrive sformatowanego do FAT lub FAT32. Po poprawnym rozpakowaniu na pendrive b?dzie folder installSamygo, a w nim kilka plik?w i folder?w.
4. Wy??cz TV
5. pod??cz pendrive do USB telewizora.
6. W??cz TV
7. Uruchom Samrthub i wybierz widet, kt?ry nazywa si? InstallSamyGO
8. Na ekranie widgetu naci?nij przycisk Enter (ten pomi?dzy strza?kami) i poczekaj, a? proces si? zako?czy.
9. Wy??cz i w??cz TV
Teraz powinien by? ju? dost?p do FTP na porcie 21 i Telnet na porcie 2023.

Instalacja oscam dla telewizor?w ES7xxx/8xxx (oprogramowanie T-ECPDEUC/T-ECPDAAC) oraz F7xxx/8xxx (oprogramowanie T-FXPDEUC)


1. Wy??cz TV do Standby, na pilocie naci?nij po kolei przyciski:
INFO MENU MUTE POWER

Je?eli na samej g?rze wy?wietli si? T-ECPDEUC lub T-ECPDAAC to oscam zadzia?a.

Ja mia?em T-ECPDEUC-2005.0

2. Wy??cz i w??cz tv.
3. Pobierz plik download/file.php?id=3035
4. Po??cz si? po FTP z TV i wgraj pliki do lokalizacji /mtd_rwcommon
Po poprawnym kopiowaniu w katalogu /mtd_rwcommon pojawi si? folder oscam, a w nim pliki.
5. wgrywasz do tego folderu swoje configi opr?cz oscam.conf, kt?ry juz tam jest (skonfigurowany pod TV).
6. Uruchamiasz konsol? telnet (mo?e by? program putty) i ??czysz si? do IP telewizora i port 2021. Po po??czeniu powinno pojawi? si? okno z informacjami:

/bin/sh: can't access tty; job control turned off
VDLinux#>

7. Skopiuj t? pierwsz? lini? (/bin/sh: can't access tty; job control turned off) i przepisz lub wklej do konsoli. Naci?nij trzy razy enter i powinno to wygl?da? nast?puj?co:
/bin/sh: can't access tty; job control turned off
VDLinux#> /bin/sh: can't access tty; job control turned off
/bin/sh: not found
/bin/sh: job: not found
VDLinux#>
/bin/sh: : not found
VDLinux#>

Od teraz w miar? normalnie mo?na wprowadza? dane.
8. wklej do konsoli po kolei poni?sze linie, kt?re zatwierdzasz zawsze enterem.

cd /mtd_rwcommon/oscam

chmod +x samyGOso

chmod +x samyGOoscam

chmod +x oscam-r9003-samygo

chmod +x ntpclient

9. Aby uruchomi? oscam trzeba wpisa? i zatwierdzi? enterem:

/mtd_rwcommon/oscam/samyGOoscam

emarcin
SamyGO Project Donor
Posts: 10
Joined: Fri Aug 22, 2014 6:13 pm
Location: Poland

Re: UE46ES6800 SAMYGO

Post by emarcin »

Rozumiem, ?e na oprogramowaniu T-MST10xxxxx nie p?jdzie na ES6800?

sectroyer
Official SamyGO Developer
Posts: 5976
Joined: Wed May 04, 2011 5:10 pm

Re: UE46ES6800 SAMYGO

Post by sectroyer »

emarcin wrote:Rozumiem, ?e na oprogramowaniu T-MST10xxxxx nie p?jdzie na ES6800?
English?
I do NOT support "latest fw" at ALL. If you have one you should block updates on router and wait for it to STOP being "latest":)
If you want me to help you please paste FULL log(s) to "spoiler"/"code" bbcodes or provide link(s) to pasted file(s) on http://ctrlv.it/ Otherwise "NO HELP"!!!
If you want root DISABLE internet access to your device!!!!
DO NOT EVER INSTALL FIRMWARE UPGRADE !!!!

zoelechat
Official SamyGO Developer
Posts: 8470
Joined: Fri Apr 12, 2013 7:32 pm
Location: France

Re: UE46ES6800 SAMYGO

Post by zoelechat »

sectroyer wrote:English?
Polish I'd say :)
I do NOT receive any PM. Please use forum.

sectroyer
Official SamyGO Developer
Posts: 5976
Joined: Wed May 04, 2011 5:10 pm

Re: UE46ES6800 SAMYGO

Post by sectroyer »

zoelechat wrote:
sectroyer wrote:English?
Polish I'd say :)
Who knows it might be some kind of Scottish dialect ;)
I do NOT support "latest fw" at ALL. If you have one you should block updates on router and wait for it to STOP being "latest":)
If you want me to help you please paste FULL log(s) to "spoiler"/"code" bbcodes or provide link(s) to pasted file(s) on http://ctrlv.it/ Otherwise "NO HELP"!!!
If you want root DISABLE internet access to your device!!!!
DO NOT EVER INSTALL FIRMWARE UPGRADE !!!!

woody28
Posts: 2
Joined: Mon Sep 05, 2016 11:52 pm

Re: UE46ES6800 SAMYGO

Post by woody28 »

A kto? pomorze zrootowa? TV bez Skype? Od pewnego czasu Samsung wycofa? Skype z Wiget?w.
Bez Skype instaluje si? SamyGo ale nie odblokowuje systemu.
POMOCY.

woody28
Posts: 2
Joined: Mon Sep 05, 2016 11:52 pm

Re: UE46ES6800 SAMYGO

Post by woody28 »

Znalaz?em.
Dla potomnych:
https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f ... 114#p91114
Edited by Moderator: English?

ferrovial
Posts: 3
Joined: Tue Nov 21, 2017 9:07 pm

Re: UE46ES6800 SAMYGO

Post by ferrovial »

hello, can it be done on a samsung UE46ES6800 with software T-MST10PDEUC-2007.0, BT-G?

zoelechat
Official SamyGO Developer
Posts: 8470
Joined: Fri Apr 12, 2013 7:32 pm
Location: France

Re: UE46ES6800 SAMYGO

Post by zoelechat »

I do NOT receive any PM. Please use forum.

Post Reply

Return to “[E] Hardware”